Видео: time-lapse — Москва, Париж, Харьков от Кирилла Неежмакова